saixiii.com
IoT คืออะไร Internet of things คือเครือข่ายที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เกือบทุกประเภท - Saixiii
IoT คืออะไร ความหมายของคำว่า Internet of things หรือ IoT คืออะไร หลายคนทุกคลุกคลีอยู่กับวงการ IT หรือ Telecom อาจจะได้ยินคำนี้มาบ่อยครั้งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เพราะ IoT คือระบบ Internet network ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า, ยานพาหนะ, อาคารสำนักงาน หรืออุปกรณ์จำพวกที่มีแผงอิเล็กทรอนิคภายใน เพื่อให้สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองได้ บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งค่อนข้างไกลตัว แต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้นเรามี internet ใช้กันเมื่อไร จากเดิมที่เราต้องใช้ PC LAN ในการเชื่อมต่อ เราก็เริ่ม Labtop ที่สามารถเชื่อมต่อ internet ผ่านทาง wifi ได้จากทุกที่ ต่อมาไม่นานโทรศัพท์มือถือที่เราใช้สื่อสารกันก็เริ่มพัฒนากลายเป็น Smart phone ที่สามารถเชื่อมต่อ internet ผ่าน 3G, 4G ได้โดยไม่ต้องอาศัย wifi ที่มีพื่นที่จำกัด และยังมีอุปกรณ์อีกอื่นๆอีกมากมายที่เริ่มสามารถเชื่อมต่อสู่ Internet ได้ตามไปเช่น นาฬิกา,…