saixiii.com
Github คืออะไร เป็น Git host ที่เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ file - Saixiii
Github คืออะไร ในบทความที่แล้วเราได้รู้แล้วว่า Git คืออะไร สำคัญอย่างไร ที่นี้ถ้าเคยได้ยิน Git อยู่แล้ว ก็คงต้องได้ยิน Github ด้วย เราจะมาดูกันว่าแล้ว Github คืออะไร ต่างจาก Git อย่างไร GitHub คือ website Git (version control repository) ที่อยู่บน internet มีการทำงานแบบเดียวกับ Git เลย แต่สามารถเข้าถึงข้อมูลและจัดการไปผ่าน web โดยไม่ต้องเสียเงิน หรือลงทุกตั้ง server เพื่อติดตั้ง Git เองเลย แต่ code project ทั้งหมดจะุถูกแจกจ่ายให้คนอื่นๆสามารถเห็นได้ด้วย ซึ่ง GitHub ก็มีการเสนอ plan แบบส่วนตัวให้ถ้าอยากให้ code ไม่ถูกแจกจ่ายออกไปโดยจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ ปัจจุบันมีมากกว่า 20 ล้าน user รวมกันกว่า 60…