saixiii.com
DNS คืออะไร Domain Name System ทำการแปลงเป็น IP Address - Saixiii
DNS คืออะไร มีหลายคนถามว่า DNS คืออะไร ย่อมาจากอะไร Domain Name System (DNS) เป็นระบบที่กระจายอยู่ทั่วโลกมีหน้าที่เก็บข้อมูล domain name (URL) ที่เราใช้ในการเข้า website ผ่านทาง web browser แปลงกลับมาเป็น IP เพราะแท้ที่จริงแล้วการทำงานบน internet ระบบมองเห็นแต่เพียง IP Address สำหรับ domain name แล้วมีไว้เพื่อให้ user อย่างเราสามารถจดจำได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญมากในโลก internet Domain name คืออะไร เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ web site เหมือนเป็นที่อยู่ของ website เรา เช่น https://saixiii.com ซึ่ง doman name นี้จะแปลงกลับเป็น IP ด้วย Domain Name System (DNS) เพื่อระบบจะใช้ IP…