saixiii.com
รวมคำสั่ง Unix - Linux Command line พื้นฐานเบื้องต้น - Saixiii
คำสั่ง Unix – Linux Command Unix Command , Linux Command ข้อมูลต่อไปนี้เป็น คู่มือการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ที่ทำงานบนระบบ Unix และ Linux ผ่าน shell เพื่อใช้งานคำสั่ง Unix – Linux Command บางคำสั่ง Linux Command อาจจะต้องใช้ user root เพราะเป็นคำสั่งที่อันตรายเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ file system หรือ security ท่านสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่า Unix คืออะไร หรือ Linux คืออะไร เพื่อการใช้งาน Linux Command ที่เข้าใจมากขึ้น ลำดับ คำสั่ง Unix – Linux รายละเอียด 1 adduser ใช้เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง user บน linux…