saixiii.com
ทำความรู้จัก Java คืออะไร เป็นภาษาโปรแกรมชนิดหนึ่ง - Saixiii
Java คืออะไร เกี่ยวอะไรกับ programming Java คืออะไร ? จริงๆมันเป็นภาษา computer ชั้นสูงชนิดหนึ่ง ที่มีการทำงานเป็นลักษณะเชิงวัตถุ ( OOP : Object-Oriented Programming) ถูกออกแบบให้มีการเชื่อมโยงกันภายในซับซ้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ application ที่ได้เขียนแล้ว compile เพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำไปใช้ที่ไหนก็ได้ หรือก็คือ รองรับทุก platform ที่ support Java โดยไม่มีความจำเป้นต้อง recompile ใหม่ เพราะข้อมูลที่ compiled แล้วจะถูกเก็บในรูปของ bytecode ที่ใช้รันบน Java virtual machine (JVM) ตามสถาปัตยกรรมของเครื่องที่รัน ตั้งแต่ช่วง 2016 Java ถูกนำมาใช้งานสูงมาก โดยเฉพาะงาน web application แบบ client-server ประวัติความเป็นมา Java Java เริ่มสร้างขึ้นโดย…