saixiii.com
บทที่4 Webhook หลักการของ LINE API ที่เอาไว้ ทำ LINE Bot - Saixiii
LINE API – Webhook จากใน บทที่ 1 ที่เราติดตั้ง ทำ LINE Bot ไปแล้ว จะเห็นว่าได้มีการ configure URL https ของเราลงไป เพื่อใช้ในการรับ notification ที่เกิดกับ account LINE ของเราแบบ realtime โดยทาง LINE เองจะส่ง https POST มาให้กับ server ของเรา หลักการของ LINE API หรือ Messaging API ที่ได้แนะนำไปในบทที่ 2 และ บทที่ 3 บทที่1 เราสามารถติดตั้ง LINE Bot บน Linux ได้ บทที่2 อธิบายการทำงานของ LINE Messaging API ที่เอามาใช้งาน บทที่3 ข้อกำหนดการใช้งานของ…