sainarp.com
سقف متحرک پارچه ای رستوران flyland
سقف متحرک پارچه ای رستوران یکی از راه حل های افزایش فضای رستوران استفاده از المان بروز دنیا برای پوشش محوطه باز است. سقف متحرک پارچه ای رستوران یکی از متریال های پوششی برای فضای باز است به طوری که علاوه بر زیباسازی رستوران، صاحبان کسب و کار می توانند از فضای بلااستفاده خود