saidiman.net
Amr bin Ash
Apa yang dilakukan HTI hari-hari ini mengingatkan saya pada Perang Shiffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Adalah Amr bin Ash yang melancarkan siasat menghasut penduduk Syam unt…