sahmiculprintbraila.com
CS Micul Print la Axis Libri -editia-I-a Galati,25-26 06.
CS Micul Print participa la invitatia Sah Club Galati timp de 2 zile la Cupa Axis Libri -ed.I-a cu 4 sportivi. 1.Nedelcu Cosmin – civ 1046 cat.IV -Grupa 8 ani Din 12 jucatori prezenti in acea…