sahlinlanguages.com
Verkförteckning
Skönlitteratur (urval) Magins färg (The Colour of Magic): Terry Pratchett, Target Games 1989/Wahlströms 1995 (återutgivning) Det fantastiska ljuset (The Light Fantastic):Terry Pratchett, Target Gam…