sahlinlanguages.com
Olle och Karolina
Olle Sahlin Översättare från engelska, skribent, grafiker och fotograf sedan 1985. Började översätta serier för Epix förlag 1985 och anställdes sedan som redaktör på Target Games 1986. Frilansande …