sahlinlanguages.com
Hur mycket får man ändra?
Idag hittade jag den här artikeln, om en koreansk roman som översatts till engelska. Översättningen har tydligen blivit väldigt hyllad, trots att den innehåller både rena fel och tillägg som översä…