sahlinlanguages.com
Språkgranskning av SYLF:s medlemstidning
Ett uppdrag vi har sysslat med i ett par år nu är att språkgranska Sveriges Yngre Läkares (SYLF) förbundstidning. Chefredaktören Joanna Ahlkvist har producerat en videoblogg i hittills tre avsnitt …