sadinfo.pl
Zmiany pogody a występowanie szkodników w sadach | Informator Sadowniczy
Ocieplenie klimatu spowodowane dynamicznym rozwojem przemysłu jest faktem, który zdaniem przeważającej większości badaczy grozi poważnymi i często nieodwracalnymi szkodami w środowisku. Szczególną rolę odgrywają tu gazy cieplarniane, a wśród nich dwutlenek węgla, którego emisja z samego tylko spalania paliw kopalnych wynosi 35 mld ton rocznie. Ocieplenie klimatu niesie za sobą wiele groźnych następstw, także dlaCzytaj więcej