sach9.com
Sách Trở Về Yên Lặng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3
Trở Về Yên Lặng Trong hai ngàn năm trăm năm, Phật giáo đã dạy rằng mọi chúng sinh đều là Phật - vốn đã giác ngộ. Dẫu vậy, vẫn có câu hỏi làm thế nào chúng ta trải nghiệm chân lý đó trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuốn...