sach9.com
Sách Thay Đổi Tư Duy Trong Bán Lẻ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3
Thay Đổi Tư Duy Trong Bán Lẻ Những triết lý đơn giản mà thấu suốt được Toshifumi Suzuki đưa ra trong cuốn sách này không chỉ đắc dụng với độc giả quan tâm đến lĩnh vực bán lẻ nói riêng mà còn là việc kinh doanh nói...