sach9.com
Sách Quá Lớn Để Gọi Là Nhỏ - Bỏ 1 Đô Kiếm Tiền Triệu Đô ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3
“Quá Lớn Để Gọi Là Nhỏ - Bỏ 1 Đô Kiếm Tiền Triệu Đô” của Doug Tatum đã khám phá ra thực tế của sự phát triển bằng cách tập trung vào giai đoạn then chốt trong vòng đời của một doanh nghiệp, khoảng thời gian mà một...