sach9.com
Sách Phiêu Lưu Trong Thế Giới Marketing ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3
Phiêu Lưu Trong Thế Giới Marketing Philip Kotler được cả thế giới biết đến là “cha để của marketing hiện đại”. Trong hơn 50 năm qua ông đã dạy ở Trường Quản lý Kellogg, Đại học Northwestern, Evanston, Illinois. Quyển sách này,...