sach9.com
Sách Lý Quang Diệu - Người Cha Lập Quốc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3
Lý Quang Diệu - Người Cha Lập Quốc Lý Quang Diệu được công nhận là người cha lập quốc của đất nước Singapore. Trong vai trò lãnh đao của mình, ông đã đưa Singapore từ một quốc gia nhỏ bé thuộc Thế giới thứ Ba trở thành một...