sach9.com
Sách Đến Thượng Đế Cũng Phải Đồng Ý ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3
Đến Thượng Đế Cũng Phải Đồng Ý Kĩ năng đàm phán và thuyết phục có vai trò rất lớn trong công việc của chúng ta. Trao đổi với cấp trên, chỉ đạo cấp dưới hoặc giao dịch với khách hàng, tất cả đều cần phải sử...