sabunagaci.com
Makina İmalat ve Aksamları ARGE Proje Pazarı Etkinliği
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği'ninorganizasyonunda, TÜBİTAK, TEYDEB, İstanbul Kalkınma Ajansı ve TİM'indestekleri ile 12 – 13 Nisan 2012 tarihlerin…