sabahlatan.com
Müzik Teorisi ve Solfeje Giriş II • Sabahlatan
Müzik teorisiyle ilgili eğitim serisinin ikinci yazısı.