sabahlatan.com
Mağara Alegorisi • Sabahlatan
Platon'un mağara alegorisi, toplum ile filozof arasındaki farkı anlatmaktadır. Gerçekleri görmek ile gerçeklerin gölgesini görmek farklıdır.