sabahlatan.com
Kısmi Rezerv Sistemi • Sabahlatan
Bankaların temel para kazanma sistemi olan ve sürekli olarak yoktan para yaratılmasını sağlayan kısmi rezerv sistemi.