sabahkita.com
Rakyat Sabah, Tumpukan Perhatian Kepada Blueprint Pertanian - Sabah Kita
Semalam, kerajaan negeri Sabah melancarkan blueprint pembangunan pertanian yang pertama di negeri itu, dengan tujuan menggandakan sumbangan sektor itu terhadap GDP sebanyak 40 peratus dalam jangkamasa 10 tahun. Sektor pertanian merupakan penyumbang kedua terbesar dalam GDP negara itu, dengan sumbngan tahunan sebanyak 24 peratus buat masa ini. Blueprint ini juga bertujuan untuk mengurangkan import produk