sabahkita.com
Potensi Sipitang Untuk Menjadi Pusat Bio-Hub Terunggul Kini Gagal Dimanfaatkan - Sabah Kita
Daerah Sipitang, Sabah yang kaya dengan sumber asli seperti kayu balak dan hasil galian, mempunyai potensi yang tinggi untuk dibangunkan sebagai sebuah pusat bio-hub dan menaikkan taraf sosioekonomi daerah itu. Sebuah syarikat tempatan Pelangi Prestasi Sdn Bhd (PP) sudah pun mempunyai rancangan untuk membangunkan daerah itu dengan memanfaatkan hasil bumi Sipitang dengan sepenuhnya. Jika rancangan