saasha.net
Na die ineenstorting van Marxisme: Watter alternatiewe teenoor kapitalisme bly oor? – Workers Solidarity Federation, Afrikaans, undated
Download PDF Kapitalisme en die regering bly mense teleurstel. Ter selfde tyd is ‘n groot gedeelte van die sosialiste in ‘n onoplosbare krisis gedompel. Al wat oorbly is anti-outorotêre, anti-reger…