saaimmoosa.com
ވާހަކަ -“އެހެނަސް މައާފްކުރޭ”
– މަރިޔަމް އަޚްމަދު (މަރިކްސް) – ކޮޓަރި ތެރޭ ފަންކާ ފުލްކޮށްފާހުރި އިރުވެސް އަހަންނަކަށް އެއިން އެއްވެސް ފިނީގެ އަސަރެއް ވާހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.މުޅިމީހާ ހުރީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. ކުރެ…