rygalo.com
Kolosia
„Śluski kląskie” weszły w etap kadecki. Sam nie wiem kiedy…