rygalo.com
Wyszedł z siebie
…to chyba przez ten upał!