rygalo.com
Rozhulana chuliganerja
Chwila dziennik dla spraw politycznych, społecznych i kulturalnych R.3, nr 546, 8 czerwca 1936