rygalo.com
Dom nad rozlewiskiem
Na łące (kiedy była tu jeszcze łąka) też woda często stała, tylko nie było jej widać wśród traw. Odwracanie wzroku nie pomaga…