rygalo.com
Z parkietu na deski
Z Julką poznaliśmy się na boisku, ale kontynuujemy znajomość na scenie. Ciekawa droga – z UKS Huragan do Teatru przy Fabryczce… Z drugiej strony – niedaleko. Jakieś dwieście metró…