rygalo.com
Parkowy parkan
Bałem się, że powstający przy Muzeum Nałkowskich park będzie otoczony ceglanym murem, ale na czczęście będzie to chyba ażurowe, modułowe ogrodzenie. Jest coraz więcej zieleni, nowe nasadzenia, wsch…