rygalo.com
Wołomińskie innowacje
Kurjer Codzienny R.32, nr 264 (23 września 1896) Nawet nie wiedziałem, że to wołominiacy wynaleźli tę prostą, ale nader skuteczną i do dziś stosowaną metodę naciągania naiwniaków!