rygalo.com
Weekly Photo Challenge: Delta
Dziwny temat w tym tygodniu… Delta jako zmiana, przejście? Pewnie łatwiej byłoby pokazać ludzi na zdjęciach sprzed kilkunastu lat, ale miejskie pejzaże są w tej materii podobne do twarzy: jeś…