rygalo.com
Wszystkie barwy szarości
Jakoś tak się zrobiło… bezbarwnie? Chociaż, jeśli przyjrzeć się dokładniej…