rygalo.com
Kurjer Warszawski. R.61, nr 87a (20 kwietnia 1881)
Kurjer Warszawski. R.61, nr 87a (20 kwietnia 1881)