rygalo.com
1864 Dziennik Poznański – wychodzi codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświętnych 1864, nr 94 (24 kwietnia)
1864 Dziennik Poznański – wychodzi codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświętnych 1864, nr 94 (24 kwietnia)