rygalo.com
Kulki
Były plany na jakiś ambitny spacer, ale… może jutro? Dziś wygrała garść szklanych kulek.