rygalo.com
Ossów
Skorzystaliśmy z pogody i śmignęliśmy rowerami do Ossowa. Dziabnąłem kilka zdjęć i… doznałem olśnienia w formie naklejki. Polsko-Polonijna Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska. Mi…