rygalo.com
Uroczyście
Czy to ostatni raz w tym miejscu i w tej formie? W związku z przebudowa linii kolejowej skwer Piłsudskiego niedługo prawdopodobnie zniknie… Pomnik zapewne znajdzie jakieś godne miejsce, ale d…