rygalo.com
Kościół MBC – 1947
Końcówka ulicy Kościelnej z lewej – Sikorskiego (wcześniej Ręczajska). Rok 1947.