rwbit.pl
ES6 - Shared memory oraz atomics
WebWorkery pozwalają na tworzenie kodu wielowątkowego. Przed ES8 kontakt między webworkerami odbywał się przez eventy, jednak nie było to idealne rozwiązanie. Dopiero w ES8 wprowadzono coś, co znamy z języków obiektowych, a co rozwiązuje problemy wyścigów. Dzisiaj opisze wam shared memory oraz atomics. Worker Zacznijmy od początku. Aby stworzyć kod działający wielowątkowo, potrzebujemy workerów. Tworzy