rwbit.pl
10 skrótów JS które musisz znać
1 The Ternary Operator Jest to skrócona operacja warunkowa. Zamiast const x = 10; let odpowiedz; if (x > 10) { odpowiedz = "wieksze od 10"; } else { odpowiedz = "mniejsze od 10"; } Skrót: const odpowiedz = x > 10 ? "wieksze od 10" : "mniejsze od 10"; Powyższy skrót można również zagnieżdżać: