rwa.hr
IZVRSNI REZUTATI POKUSA RWA PŠENICA
Ove godine smo imali demo pokuse s našim pšenicama na 23 lokacije. Najveći prosječan prinos od 8.178 kg/ha ostvarila je naša nova sorta ANTIGUA. Na drugom mjestu je naša poznata sorta SOFRU s prinosom od 8.039 kg/ha. Na trećem mjestu je sorta SOFOLK CS s prinosom od 8.011 kg/ha, a na četvrtom nova sorta TENOR