rwa.hr
INCLUSIV - NOVI VRHUNSKI HIBRID KUKURUZA
INCLUSIV je naš novi, vrhunski hibrid kukuruza iz FAO grupe 410. U dolazećim sezonama ovaj hibrid će biti naš najvažniji hibrid iz svoje vegetacijske grupe, a u jednom momentu vjerojatno i naš najprodavaniji hibrid. Hibrid ima veći potencijal prinosa od našeg najprodavanijeg, diljem Hrvatske poznatog hibrida Ulyxxe. Zrno je u tipu zubana, visina biljke je prosječna, a