rwa.hr
BRIXXO - FAO 320
• Niska biljka s poluuspravnim listovima • Nizak položaj klipa • Prosječan broj redova na klipu: 16 • Prosječaj broj zrna u redu: 30 • Težina 1.000 zrna: 320 g • Tolerantan na klimatske stresove • Dobra rezistentnost na helminthosporium • Prosjek prinosa suhog zrna u 2011. godini: 9.700 • Prosječna vlaga (%)