ruudbeukema.nl
Generic Data Structures Library in C
Wanneer ik programmeer in C++ maak ik graag gebruik van de Standard Template Library. Voor embedded software systemen geldt echter vaak de verplichting/limitatie tot het programmeren in C in plaats…