ruthumana.com
ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿ. ಎಚ್. ನಾಯಕ ಸಂದರ್ಶನ
ಈ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಸಾರಂಗ ಪ್ರಕಟಿಸುವ “ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ” ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ 2002 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಮಾಡಿರುವರು. ವಿಮರ್ಶಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ , ಸಾಮಾಜಿಕ , ರಾಜಕೀಯ , ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕರೂ …